W razie pytań lub problemów uprzejmie prosimy o kontakt z wicedyrektorem ds. dydaktycznych CSiR
mgr Jarosławem Dudkiem (jaroslaw.dudek@pk.edu.pl)